Betalningssätt

Så här betalar du:

Du kan betala kontant vid första lektionstillfället, men
vi ser helst att du betalar elektroniskt till vårt PG-konto senast 5 dagar innan eventet!
Maldito Tango PG 57 52 12-6.
Markera din betalning med ditt namn och ”TangoWeekend”

* notera att milongorna betalas separat från kursavgifter odyl.

Befinner du dig i utlandet kan du betala enligt förljande:

For international payments use IBAN-accountnumber
Ibannr SE2695000099601805752126
Bank: Nordea
BIC/Swiftadress: NDEASESS

If you need a street address; the accountholder is:
Maldito Tango, c/o M Johnsson, Krokegatan 4, 413 18 Göteborg, Sweden.

Write your name and that is regarding ”WeekendS&C”

Om du inte har möjlighet att betala elektroniskt kan du betala på plats!